2016 kent dramatische oktoberfiles

2016 kent dramatische oktoberfiles

Files tijdens piekperiodes nemen gemiddeld 21% toe

Zondag 30 oktober 2016 — TomTom heeft de Vlaamse filecijfers van afgelopen maand (oktober) vergeleken met dezelfde maand in 2015. Oktober is traditiegetrouw een bijzonder drukke verkeersmaand en de cijfers waarmee TomTom nu naar buiten komt, onderlijnen dat gegeven. Meer nog, blijkt dat de files tijdens piekmomenten in oktober 2016 gemiddeld met 21% zijn toegenomen, in vergelijking met oktober 2015.

De belangrijkste conclusies voor oktober 2016:

  • De gemiddelde totale filelengte[1] tijdens piekperiodes[2] bedroeg in oktober in Vlaanderen 482,04km (= 184,28 + 297,76km). Dat is een stijging van 21% ten opzichte van het jaar voordien (nog een gemiddelde van 398,68km in oktober 2015).
  • Op snelwegen groeide de gemiddelde totale filelengte tijdens piekperiodes met 24% (van 149,09 naar 184,28km), in vergelijking met oktober 2015.
  • Op niet-snelwegen groeide de gemiddelde totale filelengte tijdens piekperiodes met 19% (van 249,59 naar 297,76km), in vergelijking met oktober 2015.
  • 38% van alle files in Vlaanderen staat op het snelwegennetwerk
  • 62% van alle files in Vlaanderen staat op het onderliggend wegennet

Lars Guns, vice president BeNeLux en Oost-Europa: “De nieuwe cijfers tonen aan dat de Vlaamse wegen in oktober 2016 fenomenaal drukker waren dan in oktober 2015. Op basis van de real-time verkeersinformatie van TomTom zien we dat de files tijdens piekperiodes gemiddeld met 21% zijn toegenomen. Uit ervaring weten we dat een aantal factoren de verkeersdrukte steevast beïnvloeden: het weer, wegenwerken, de economische situatie en het al dan niet plaatsvinden van (zware) verkeersongevallen.”

 

[1] Gemiddelde totale filelengte = het gemiddeld aantal kilometer file dat tijdens de ganse piekperiode wordt geregistreerd

[2] Piekperiode = van 7 tot 9 uur ’s morgens en van 16 tot 18 uur ’s avonds