Basware voorspelt transformatie in zakelijke financiering in 2016

Basware voorspelt transformatie in zakelijke financiering in 2016

Consumerisatie van financieringen, voorspellende analyses, overheidsinitiatieven en b2b-netwerken voeden verandering

Dinsdag 22 december 2015 — Basware, de toonaangevende leverancier van e-invoicing- en purchase-to-pay-oplossingen, voorspelt een transformerende verschuiving in de manier waarop bedrijven in 2016 op zoek zullen gaan naar financieringen, hun cashflow zullen doen toenemen en hun handel zullen uitbreiden.  Voortbouwend op de onlinehandelsnetwerken die de manier van zakendoen nu al veranderen, zullen belangrijke trends het nieuwe zakelijke landschap vormgeven, waaronder de consumerisatie van financieringen, met meer aandacht voor de klantervaring, en de toename van cloudgebaseerde financiering. Daarnaast zal die verandering ook in de hand worden gewerkt door het gebruik van voorspellende analyses aan de hand waarvan bedrijven hun financiële en leveranciersgegevens beter kunnen benutten om zo hun cashflow te verhogen en hun leveranciersrelaties te versterken en door de toename van e-factureringsinitiatieven in de overheidssector.

"2016 zal een jaar van verandering zijn voor zakelijke financieringen", aldus Esa Tihilä, CEO van Basware. "Marktkrachten, geavanceerde technologieën en nieuwe b2b-diensten convergeren om bedrijven een nooit eerder geziene wendbaarheid te geven in het beheren van hun cashflow en bedrijfskapitaal. De purchase-to-payfunctie, die nu een operationele functie is, zal een strategische functie worden en zal een succesfactor worden voor de activiteit omdat bedrijven niet alleen zullen kunnen bepalen hoe en wanneer ze hun leveranciers zullen betalen, maar ook hoe ze die schuldvorderingen zullen financieren om zo hun kapitaalpositie te maximaliseren. Die ingrijpende verandering in hoe bedrijven hun vorderingen financieren, zal ook leveranciers, en dan vooral kmo's, meer vrijheid geven dankzij de voordelen van die nieuwe financieringsmogelijkheden waardoor ze hun cashflow kunnen verhogen om de groei van hun onderneming te ondersteunen."

Steunend op zijn leiderspositie in de sector en zijn inzicht verworven uit contacten met klanten identificeerde Basware de volgende vijf belangrijke trends op het vlak van zakelijke financiering die het b2b-financieringslandschap in 2016 ingrijpend zullen veranderen:

 • De consumerisatie van zakelijke financieringen. Bedrijven dienen hun kaspositie alsmaar te verhogen en hebben daarbij nieuwe technologieën nodig die hen meer zichtbaarheid en controle bieden waardoor corporate finance-afdelingen niet langer enkel een tactische functie hebben, maar ook een strategische die de groei van de onderneming ondersteunt. De gebruiker verwacht meer bruikbaarheid door verbeterde interfaces, mobiele toegankelijkheid, apps en dashboardanalyses, wat de zakelijke financiering consumeriseert. Evenzo volgen de alternatieve betalingen in b2b de weg van de betalingsoplossingen in de b2c-wereld waardoor bedrijven steeds meer financieringsmogelijkheden aangereikt krijgen.   
   
 • Cloudgebaseerde financiering over b2b-netwerken maken een just-in-time financiering mogelijk. Tal van bedrijven maken gebruik van de cloud om sneller en efficiënter aan financiering te komen en hun bedrijfskapitaal te boosten. Nieuwe cloudgebaseerde financieringsdiensten op basis van wereldwijde handelsnetwerken geven hen een snelle, just-in-time toegang tot kapitaal.  Zo wordt bijvoorbeeld belangrijke informatie zoals leveranciers- en klantinformatie, het factuurbedrag in dollar enzovoort nu al via het handelsnetwerk verwerkt.  Tegelijkertijd biedt cloudgebaseerde financiering banken en alternatieve kredietverstrekkers ook de mogelijkheid om hun activiteiten uit te breiden door financieringen tot op het niveau van de facturering zelf aan te bieden.
   
 • Nieuwe financieringsmogelijkheden maken een gezamenlijke supply chain mogelijk. De dagen dat klanten alle macht hadden, lopen stilaan ten einde en in plaats daarvan evolueren we naar een evenwichtiger klant-leveranciersrelatie waarin beide partijen meer flexibiliteit en controle over de betalingen hebben.  Omdat een b2b-netwerk nieuwe financieringsmogelijkheden biedt, kunnen leveranciers sneller betaald worden dankzij gunstiger financieringsopties en kunnen ze zo hun cashflow gezond houden.  Terzelfder tijd hebben klanten meer mogelijkheden om hun betalingen uit te stellen zonder enige impact op hun leveranciersrelatie, wat de manier van zakendoen niet alleen zal vereenvoudigen en efficiënter zal maken, maar ook voor beide partijen voordeliger zal maken.
   
 • Dankzij voorspellende analyses zullen financiële beslissingen sneller genomen kunnen worden. Een nieuwe generatie van voorspellende analyses stelt kredietverstrekkers in staat om big data te gebruiken om belangrijke financiële trends te identificeren en zo meer zekerheid te krijgen. Op die manier zullen bedrijven sneller groeiopportuniteiten kunnen identificeren en meer inzicht verwerven om betere, snellere en meer geïnformeerde financiële beslissingen te nemen.
   
 • Overheden kiezen alsmaar meer voor e-invoicing en effenen zo het pad voor e-payments In België zetten zowel de Vlaamse als de federale overheid volop in op e-invoicing. De federale overheid verhoogde eerder deze maand nog de investeringsaftrek voor digitale investeringen zoals digitale betalings- en facturatiesystemen. Die verhoogde investeringsaftrek komt neer op een belastingvoordeel waarbij 13,5% van het geïnvesteerde bedrag ineens wordt afgetrokken van de belastbare winst. Die verhoogde investeringsaftrek is mogelijk vanaf volgend aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015) en geldt voor eenmanszaken en kleine vennootschappen[1]
  De Vlaamse overheid maakte eerder al duidelijk dat ze vanaf 2017 alleen nog maar e-facturen van haar leveranciers wenst te ontvangen. In de afgelopen jaren heeft België het gebruik van e-invoicing al gestimuleerd, maar tot nu toe vindt die manier van factureren alleen nog bij grote bedrijven aftrek. Door het 'verplicht' stellen van e-invoicing wil België de kmo's meer in elektronisch factureren betrekken.
  Beide inspanningen worden aangedreven door de nood om de efficiëntie te verhogen, de kosten te verlagen, fraude te verminderen en de naleving van de omzetbelasting te verzekeren.

[1] Kleine vennootschappen zijn vennootschappen die voor het laatst (en het voorlaatst) afgesloten boekjaar een jaargemiddeld personeelsbestand hebben van minder dan 100 werknemers en niet meer dan een van de volgende criteria overschrijden:

 • Jaargemiddeld personeelsbestand: 50 werknemers;
 • Jaaromzet exclusief btw: € 7.300.000;
 • balanstotaal: € 3.650.000.

LET WEL: de criteria worden op geconsolideerde basis berekend; met andere woorden, de cijfers van de verbonden vennootschappen worden meegeteld.

Contacteer ons

Sandra Van Hauwaert

Square Egg BVBA