Skip to Content
DKV presenteert resultaten van eerste Belgisch transportonderzoek onder klanten

DKV presenteert resultaten van eerste Belgisch transportonderzoek onder klanten

Online services winnen aan belang

De transportsector is continu in beweging. Om vinger aan de pols te houden van deze interessante branche, nam DKV Euro Service het voorbije kwartaal een grote enquête af onder haar klanten. Zowel chauffeurs, fleet managers, planners en/of bedrijfsleiders werden gevraagd naar hun meningen. De opvallendste resultaten geven we verder in dit persbericht mee.

Gert-Jan Breij, managing director van DKV Euro Service, kadert het onderzoek binnen de groeistrategie van het bedrijf: “In 2016 kende DKV andermaal een sterke groei. Ook in 2017 willen we verdere groei brengen. Aantrekken van nieuwe klanten is een manier. Maar we moeten er ook en vooral alles aan doen om onze huidige klanten te houden. Zo hebben we doorheen gans Europa bijkomende arbeidsplaatsen gecreëerd om onze service aan de klant sterk uit te breiden. Ook deze enquête was daarin belangrijk. Door te peilen naar de meningen van onze klanten kunnen we beter inspelen op datgene wat hen bezighoudt en wat ze echt belangrijk vinden. De resultaten helpen ons om onze klanten nog beter te ontzorgen. Zo hebben we ontdekt dat 3 op de 4 uitkijkt naar de ontwikkeling van een geïntegreerde tolbox voor heel Europa. Goed om weten is dat DKV daar nu al werk van maakt. Verder zien we dat online services alsmaar belangrijker worden… Net daarom biedt DKV een verscheidenheid aan online tools aan waar klanten gebruik van kunnen maken. Het spreekt voor zich dat we hier de nodige stappen in blijven zetten.”   

75% wenst een tolbox voor heel Europa
Toen gepeild werd naar de mate waarin de transportsector zelf vragende partij is voor de ontwikkeling van een tolbox voor heel Europa, was het antwoord duidelijk. Net geen 75% duidde aan dat dit een zeer goede oplossing zou zijn. 60,49% van de respondenten was het ‘helemaal eens’ met deze stelling, 13,99% was het er ‘mee eens’. Belgische DKV-klanten beschikken nu over een veelvoud aan tolboxen: Satellic (70,8%), Toll Collect (26,8%), de DKV Box (15,4%), de combi Be/Fr/Sp/Po (12,1%) en de Go Maut (11,1%) vormen de top-5.

Gertjan Breij hierover: “Op gebied van EETS (één uniforme Europese tolbox voor alle GNSS- en DSRC-systemen) lopen we ook helemaal in de voorhoede. Nu al geeft DKV met zijn DKV Box de aanstoot tot regionale interoperabiliteit van tolsystemen (REETS) voor diverse landen. Alleen zo kunnen we de klant optimale service en aantrekkelijk prijsvoordeel bieden.”

Online services winnen aan belang
Aan diegene die ook verantwoordelijk zijn voor het inplannen van de ritten (54% van de respondenten), is gevraagd of ze gebruik maken van online services zoals een routeplanner, een stationfinder en een diesel-prijs vergelijker. Hoewel het gebruik nog niet volledig is ingeburgerd (eerste kolom), geeft men steevast aan om in de toekomst meer van deze tools te gaan hanteren (laatste kolom).

Online Services

Gebruikt dit

Gebruikt dit niet

Gebruikt dit nog niet maar zal dit wel doen in de toekomst

Routeplanner

57,89%

42,11%

32,26%

Stationfinder

33,33%

66,67%

37,98%

Diesel/prijs vergelijker

36,84%

63,16%

28,09%


Facebook belangrijkste kanaal op sociale media
Bijna 75% van de respondenten geeft aan sociale media in te schakelen voor zakelijke doeleinden. In de leeftijdscategorie van 18 tot 28 jaar loopt dit percentage zelfs op tot 93%! 43,73% van degene die sociale media gebruiken, geven aan via Facebook te werken.

Volvo favoriete vrachtwagen
In de peiling is ook gekeken met welke trucks men binnen de firma rijdt en met welke trucks men liefst zou rijden. 1 op 3 kiest hierbij voor Volvo. Hieronder de top-5 van de respondenten:

Meest gebruikte vrachtwagen in fleet

Favoriete vrachtwagen

1/ Volvo

1/ Volvo (30,35%)

2/ DAF

2/ Scania (19,46%)

3/ Mercedes

3/ Mercedes (16,34%)

4/ Scania

4/ DAF (12,06%)

5/ MAN

5/ MAN (10,12%)


Belangrijke criteria voor service stations
Tijdens dezelfde bevraging is ook gepolst naar de voornaamste redenen waarom men voor een bepaald service station kiest. De top-5 van alle respondenten vindt u hieronder. We maakten ook de vergelijking tussen de fleet manager en de chauffeur.

Bereik scoort gemiddeld het hoogst bij alle respondenten. Opvallend is dat zowel de fleet manager als de chauffeur voor veiligheid kiezen. Voeding en personeel geven over het algemeen geen doorslaggevende rol. Opmerkelijk, en ook wel voor de hand liggend, is dat fleet managers de dieselprijzen als een belangrijk criterium nemen, in tegenstelling tot de chauffeurs. Chauffeurs plaatsen dan weer hygiëne hoog op het verlanglijstje. 

Top-5 alle respondenten

Top-5 fleet managers

Top-5 chauffeurs

1/ Bereik

1/ Veiligheid

1/ Veiligheid

2/ Veiligheid

2/ Dieselprijzen

2/ Hygiëne

3/ Hygiëne

3/ Bereik

3/ Bereik

4/ Dieselprijzen

4/ Hygiëne

4/ Personeel

5/ Personeel

5/ Personeel

5/ Voeding

6/ Voeding

6/ Voeding

6/ Dieselprijzen


Belgische truckchauffeurs zijn fiere chauffeurs
Meer dan 80% van de respondenten heeft aangegeven bijzonder trots te zijn op het beroep, met een score van 8, 9 of zelfs 10/10. De grootste groep, 32,38% van de respondenten, gaf zelfs een score van 10/10. Verder peilden we ook naar de positieve aspecten binnen de job. Hieronder de voornaamste top-3. Veiligheid scoort opvallend goed terwijl het loon duidelijk beter kan.

Top-3 alle respondenten

Top-3 chauffeurs

Top-3 eigen rijders

1/ Veiligheid

1/ Veiligheid

1/ Veiligheid

2/ Werkdruk

2/ Werkdruk

2/ Loon

3/ Loon

3/ Loon

3/ Werkdruk


Profiel respondenten
Op basis van het onderzoek kunnen we concluderen dat de Vlaamse transportsector een overwegend verouderd, mannelijk publiek kent.

Uit de profielschets van de respondenten blijkt overigens dat vooral bedrijfsleiders zich geroepen voelden om deel te nemen aan het onderzoek.

Tot slot, wenst DKV Euro Service nog alle respondenten uitdrukkelijk te bedanken voor hun gewaardeerde, bereidwillige medewerking aan het onderzoek.

  • 72,85% zijn mannen
  • 71,86% zijn 40+ (35,25% zijn 50+)
  • 86,39% zijn gevestigd in Vlaanderen
  • 41,08% zijn bedrijfsleider, 16,50% zijn administratief medewerker, 17,17% zijn chauffeur en 13,47% zijn eigen rijder.
  • 55,56% heeft minder dan 10 medewerkers binnen de firma
  • 56,12% heeft 1 tot 5 wagens in de fleet
Contacteer ons
Sandra Van Hauwaert Square Egg BVBA
Sandra Van Hauwaert Square Egg BVBA
Over Square Egg Communications BVBA

What Square Egg Communications stands for? We think out of the box and take nothing for granted. Because an egg is never square. We know that, you know that... Unless…

Now let's cut the crap and get on it. No nonsense, no bullshit. Square and fair.
We believe in facts. What you see is what you get... 
We will always do more, never less... 
Trust us...Tell us your plans, let's sit together and make them happen!

Square Egg Communications BVBA
Heidegrond 42
9080 Lochristi