“E-factureren kan CO2-uitstoot met meer dan 30% reduceren”

“E-factureren kan CO2-uitstoot met meer dan 30% reduceren”

Basware heeft een gedetailleerd rapport gepubliceerd over de klimaatimpact van Basware’s e-facturatiediensten. Volgens het rapport kan de overstap van papier naar elektronisch facturen de CO2-uitstoot met meer dan een derde verminderen.

Het grootste deel van de CO2-reductie ten opzichte van op papier gebaseerde systemen komt door een verbeterde factuurafhandeling. Organisaties profiteren van een lagere CO2-footrpint wanneer medewerkers minder uren besteden aan taken die beter geautomatiseerd zijn. Deze vertaalslag heeft een positief effect op de elektriciteitskosten alsmede de kosten die voor woon-werkverkeer worden gemaakt.

Printen, distributie en papierproductie hebben ook invloed op de CO2-uitstoot, maar hun aandeel in de besparingen is kleiner dan het voordeel dat e-facturering met zich meebrengt. Verrassend genoeg spelen emissies van computergebruik geen grote rol, omdat de meeste op papier gebaseerde systemen tegenwoordig ook scannen en verdere verwerking door computers omvatten.

"Het digitaliseren van financiële diensten gaat over het efficiënter inrichten van processen. En een hogere efficiëntie draagt bij om duurzamere bedrijven te bouwen", zegt Vesa Tykkyläinen, CEO van Basware. "Klanten van Basware hebben in dit opzicht wat dat betreft een duidelijk voordeel.”

Het onderzoek wijst tevens op energie-efficiency van cloud computing. De energievraag voor de productie en exploitatie van outsourced servers heeft sinds 2010 slechts een beperkte groei gekend, ondanks de snelle toename van de vraag naar deze diensten. Toekomstige plannen voor reductie binnen het elektriciteitsnet zullen ook bijdragen om CO2-uitstoot te verminderen.

Het rapport is samengesteld door het bestuderen van vijf verschillende onderzoeken die in de afgelopen tien jaar door universiteiten en bedrijven zijn onderzocht. Drie additionele bronnen van emissies binnen Basware’s value chain werden geïdentificeerd: de productie en exploitatie van outsourced servers, het energieverbruik van klanten op kantoren en klantreizen.

Het energieverbruik van externe servers is gebaseerd op een ‘worst case scenario’ met gebruik van ouder dan gemiddelde technologie. Het energieverbruik op kantoor en voor reiskosten van Basware-klanten is gebaseerd op het gemiddelde energieverbruik van zakelijke desktops en de berekende wereldwijde, gemiddelde CO2-intensiteit van elektriciteit.

Basware rapporteert zijn CO2-uitstoot regelmatig aan de Britse milieurapporteringsorganisatie Carbon Disclosure Project (CDP). 70% van Basware’s CO2-uitstoot is het gevolg van elektriciteitsgebruik en zakelijk reizen.

Op de Basware Blog is meer over de review te vinden. Ga naar Save Time (and Trees) with SmartPDF om te lezen hoe organisaties de CO2-emissie kunnen reduceren door over te stappen op een geautomatiseerd verwerkingsproces.

Contacteer ons
Sandra Van Hauwaert Square Egg BVBA
Sandra Van Hauwaert Square Egg BVBA
Over Square Egg Communications BVBA

What Square Egg Communications stands for? We think out of the box and take nothing for granted. Because an egg is never square. We know that, you know that... Unless…

Now let's cut the crap and get on it. No nonsense, no bullshit. Square and fair.
We believe in facts. What you see is what you get... 
We will always do more, never less... 
Trust us...Tell us your plans, let's sit together and make them happen!

Square Egg Communications BVBA
Heidegrond 42
9080 Lochristi