Federaal platform Mercurius wordt ‘Open Peppol’ – Basware al operationeel om e-facturen van leveranciers uit te rollen naar overheid

Federaal platform Mercurius wordt ‘Open Peppol’ – Basware al operationeel om e-facturen van leveranciers uit te rollen naar overheid

In de e-invoicing oplossing van Basware is de Peppol standaard al geïmplementeerd en drie jaar beschikbaar voor klanten.

Dinsdag 1 maart 2016 — Open Peppol, oftewel Pan European Public Procurement Online, is een Europese standaard die efficiënte en veilige uitwisseling van digitale facturen en zakelijke bestanden tussen bedrijven en diverse publieke instanties binnen de Europese Unie nastreeft. Deze standaard is een uitgelezen kans én schept een kader voor e-invoicing in de volledige B-to-B, B-to-G én B-to-C markt. De voorbije maanden hebben zowel de federale als de Vlaamse bestuursniveaus ervoor gekozen om dit model te implementeren en het huidige Mercurius platform in die mate aan te passen dat het Open Peppol compliant wordt. Een keuze die door alle partijen, in het bijzonder de private actoren, op luid applaus wordt onthaald. Ook voor Basware, die de Peppol standaard reeds meerdere jaren in haar e-invoicing oplossingen heeft geïmplementeerd, schept dit bijzondere mogelijkheden. Basware is al geruime tijd operationeel, men verwacht dat de oplossing vanuit de overheid tegen 1 april 2016 eveneens klaar zal zijn.

Basware en Peppol

Basware is al sinds 2008 betrokken bij het Peppol project dat nu ook in België zal worden geïmplementeerd. Een en ander heeft ertoe geleid dat Basware klanten reeds sinds mei 2012 Peppol-geschikte digitale facturen en documenten kunnen versturen naar klanten en ontvangen van leveranciers. Nu het federale platform Mercurius wordt aangepast aan de Open Peppol standaard, schept dit extra mogelijkheden voor Basware, niet in het minst voor de vele KMO’s die tot voor kort in de kou bleven staan.

Dany De Budt: “Al meer dan tien jaar is Basware een toonaangevende leverancier van e-invoicing- en purchase-to-pay oplossingen, wereldwijd. Via het Basware Netwerk kunnen elektronische facturen tussen overheden, bedrijven en leveranciers worden ontvangen en verzonden waardoor een verbeterde cashflow en een stabiele economie ontstaat. “Door papierloos te werken, kunnen overheden hun factuur- en betalingsprocessen aanzienlijk versnellen. Dit sneller bewegende kapitaal heeft een grote impact op de economie zoals de handel en het Bruto Binnenlands Product (BBP). Vooruitdenkende overheden en bedrijven implementeren e-invoicing als een manier om hun cashflow te verbeteren, soepele betalingscycli te realiseren en een betere relatie tussen afnemer en leverancier binnen de supply chain op te zetten. De verschillende overheden in ons land zijn zich hiervan bewust. We zijn dan ook bijzonder verheugd dat België mee het voortouw neemt in gans dit proces, door het federaal platform Mercurius daadwerkelijk aan te passen naar de Europese standaard Open Peppol.

Zowel federale als Vlaamse overheid kiezen voor e-invoicing

Basware voorspelde reeds dat 2016 hét jaar wordt waarin overheden alsmaar meer de kaart trekken van e-invoicing en zo het pad effenen voor e-payments. De federale overheid verhoogde eind 2015 nog de investeringsaftrek voor digitale investeringen zoals digitale betalings- en facturatiesystemen. De Vlaamse overheid daarentegen maakte eerder al duidelijk dat ze vanaf 2017 alleen nog maar e-facturen van haar leveranciers wenst te ontvangen. Nu beide overheden ervoor hebben gekozen om het Mercurius platform effectief aan te passen (hiervoor lanceerde de federale ICT-entiteit FEDICT een overheidsopdracht) aan ‘Open Peppol’, ligt de weg vrij.

Johan Van Steelandt, projectleider e-procurement en e-invoicing bij de Vlaamse overheid verwelkomt ‘Open Peppol’. “E-facturatie is voor de Vlaamse overheid een bijkomend instrument om onze leveranciers correct én snel te betalen.  De digitalisering van het facturatieproces is een belangrijke vereenvoudiging in onze back office én ook voor die van onze leveranciers. Op dit moment zijn vrijwel alle entiteiten van de Vlaamse overheid in staat om e-facturen te ontvangen. Hun financiële systemen zijn immers aangesloten op de Open Peppol Mercurius.  We juichen toe dat de marktspelers op Open Peppol anticiperen of hiernaar omschakelen. Analoog aan de evoluties in andere Europese landen verwachten we dit jaar een grote toename aan e-facturerende bedrijven en overheden.”

In de afgelopen jaren heeft België het gebruik van e-invoicing al gestimuleerd, maar tot nu toe vond die manier van factureren alleen nog bij grotere bedrijven aftrek. Door het 'verplicht' stellen van e-invoicing wil België de KMO’s meer in elektronisch factureren betrekken. Beide inspanningen worden aangedreven door de nood om de efficiëntie te verhogen, de kosten te verlagen, fraude te verminderen en de naleving van de omzetbelasting te verzekeren. 

Contacteer ons

Sandra Van Hauwaert

Square Egg BVBA