Federale regering geeft nu ook fiscaal voordeel voor investeringen in digitale betalings- en facturatiesystemen

Federale regering geeft nu ook fiscaal voordeel voor investeringen in digitale betalings- en facturatiesystemen

Woensdag 16 december 2015 — Sinds begin deze maand is de verhoogde investeringsaftrek ook van toepassing voor digitale investeringen in digitale betalings- en facturatiesystemen. Hiertoe verscheen op 2 december het Koninklijk Besluit[1] tot wijziging van het KB/WIB 92 wat betreft de investeringsaftrek voor digitale investeringen. De verhoogde investeringsaftrek komt neer op een fiscaal voordeel waarbij 13,5% van het geïnvesteerde bedrag ineens wordt afgetrokken van de belastbare winst. Deze verhoogde investeringsaftrek is mogelijk vanaf aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015) en geldt voor eenmanszaken en kleine vennootschappen[2].

 

 

De beslissing van de federale regering heeft tot doel een toename van de investeringen van KMO’s in de domeinen van digitalisering van commerciële transacties en cybersecurity te ondersteunen. In aanmerking komen de digitale vaste activa die dienen voor de integratie en de exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen en de systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie. Zo wil de regering zelfstandigen en KMO’s nog beter ondersteunen om de digitale omslag te maken. Eerder, op 10 augustus 2015, werd in deze optiek de verhoogde investeringsaftrek al uitgebreid tot digitale investeringen in de domeinen van de cyberbeveiliging en de elektronische handel.

De recente beslissing van de federale regering is dus goed nieuws voor organisaties die hun financiële processen willen vereenvoudigen en stroomlijnen om zo het maximum uit hun werkzaamheden te halen. Dany De Budt, Country Manager Basware in België: “Net als de Vlaamse regering, trekt nu ook de federale regering de kaart van e-invoicing. Deze nieuwe, federale maatregel is perfect in lijn met de ambitie van de Vlaamse regering om vanaf 1 januari 2017 van de elektronische facturatie de standaardprocedure te maken.

De voordelen van e-invoicing zijn legio: er is een aanzienlijke besparing van papier- en printkosten, naast de postzegels. Organisaties kunnen prominent besparen op werkuren: er is minder papierbehandeling nodig die ongetwijfeld resulteert in tijdswinst bij het verwerken en betalen van de facturen. En, last but not least, is er een grote efficiëntiewinst: minder documenten gaan verloren, er gebeuren minder vergissingen en er is een grotere correctheid.

Dany De Budt: “Al meer dan tien jaar is Basware de drijvende kracht achter een snelgroeiende, zakelijke omgeving die is ontworpen om e-invoicing- en e-orderingnetwerken over de hele wereld met elkaar in verbinding te brengen.” Met het Basware Commerce Network kunnen elektronische facturen tussen overheden, bedrijven en leveranciers worden ontvangen en verzonden waardoor een verbeterde cashflow en een stabiele economie ontstaat. In aanvulling op bedrijven plukken overheden de voordelen van een ‘connected commerce’ en verplichten e-invoicing adoptie. “Door papierloos te werken, kunnen overheden hun factuur- en betalingsprocessen aanzienlijk versnellen. Dit sneller bewegende kapitaal heeft grote impact op de economie zoals de handel en het Bruto Binnenlands Product. Vooruitdenkende overheden en bedrijven over de hele wereld implementeren e-invoicing als een manier om hun cashflow te verbeteren, soepele betalingscycli te realiseren en een betere relatie tussen afnemer en leverancier binnen de supply chain op te zetten. We zijn bijzonder verheugd dat België mee het voortouw neemt in gans dit proces.”

 

[1] http://www.etaamb.be/nl/koninklijk-besluit-van-02-december-2015_n2015003406.html

[2] Kleine vennootschappen  zijn vennootschappen die voor het laatst (en het voorlaatst) afgesloten boekjaar een jaargemiddeld personeelsbestand hebben van minder dan 100 werknemers en niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

  • Jaargemiddeld personeelsbestand: 50 werknemers;
  • Jaaromzet exclusief btw: € 7.300.000;
  • balanstotaal: € 3.650.000.

LET WEL: de criteria worden op geconsolideerde basis berekend; met andere woorden, de cijfers van de verbonden vennootschappen worden meegeteld.

Contacteer ons

Sandra Van Hauwaert

Square Egg BVBA