Gertjan Breij, Managing Director bij DKV Euro Service Benelux, over de DKV BOX EUROPE

Gertjan Breij, Managing Director bij DKV Euro Service Benelux, over de DKV BOX EUROPE

Is uw tolbox EETS-conform?

Vertrouwen is goed, maar controle is beter. Dat geldt ook bij de aanschaf van een Europees inzetbare tolbox (EETS-box). Gertjan Breij, Managing Director bij DKV Euro Service Benelux, zet uiteen welke vragen vervoerders eerst de revue moeten laten passeren om ook op lange termijn klaar te zijn voor Europabreed tolafrekenen.

Gertjan, vervoerders willen al een hele tijd een tolbox die door heel Europa te gebruiken is. Is het nu dan eindelijk zover?

Vanaf 2018 bieden we onze klanten een toekomstbestendige EETS-box aan in de vorm van de DKV BOX EUROPE, een on-board unit die aan de nieuwste eisen van alle Europese lidstaten voldoet en in de toekomst door heel Europa kan worden ingezet.

Waaraan kan een vervoerder zien of een aangeboden box EETS-conform is en wat betekent dat eigenlijk?

Allereerst moet de betreffende toldienstprovider EETS-gecertificeerd zijn, of de box van een EETS-provider hebben afgenomen. DKV EURO SERVICE betrekt zijn DKV BOX EUROPE van Toll4Europe GmbH, een gecertificeerde EETS-provider. Over de box zelf: elke EU-lidstaat heeft in zijn “Toll Domain Statement“ de eisen vastgelegd waaraan een tolbox moet voldoen om compatibel te zijn met het tolsysteem aldaar. Kort gezegd: als een tolbox niet voldoet aan de betreffende landeisen, dan is hij voor dat land ook niet inzetbaar. Of de box daar EETS-conform – ofwel ook op de lange termijn – kan worden ingezet, kan door elke serieuze toldienstprovider aan de hand van een bijbehorend certificaat worden aangetoond. Nog een belangrijke voorwaarde is de vervulling van de technische voorwaarden.

Hoe moet een EETS-box technisch zijn vormgegeven?

Het belangrijkste is dat de EETS-box is voorzien van hybride draadloze technologie, wat wil zeggen dat de box zowel DSRC- (Dedicated Short Range Communications) als GNSS- (Global Navigation Satellite System) tolsystemen kan registreren en afrekenen. Bij tolsystemen die voor hun tariefstelling uitgaan van het aantal assen, zoals in Duitsland en Oostenrijk, moet op de box een knop aanwezig zijn voor handmatig invoeren van het juiste aantal assen. Het Italiaanse systeem vereist daarentegen een aanvullende softwaremodule, omdat het is gebaseerd op een draadloze standaard die anders is dan die van de overige DSRC-landen.

De DKV BOX EUROPE is een telg uit de nieuwste generatie Sitraffic-Sensus units van Siemens, die nu al aan alle bovengenoemde vereisten voldoet. Toch worden op markt ook EETS-boxen aangeboden die wel als zodanig staan aangeduid, maar die niet aan alle eisen voldoen en dus op een later tijdstip zullen moeten worden omgewisseld.

Welke ander factoren behalve de box zelf spelen een rol?

Als vervoerder moet ik me steeds weer de vraag stellen: wat verwacht ik van mijn tolbox? Vind ik het na 1 tot 2 jaar geen probleem om bijvoorbeeld extra boxen te moeten laten inbouwen – waardoor ik dan weer terug ben bij af – of ga ik liever direct in zee met een aantoonbaar toekomstbestendig systeem als de DKV BOX EUROPE?

Wat zijn de voordelen van de DKV BOX EUROPE?

Deze on-board unit is een echte ‘plug-and-play’ oplossing, die naar believen voor verschillende voertuigen kan worden gebruikt. Daarmee is tijdverslindend in- of ombouwen in een garage niet nodig. Tolregistratie en landinstelling verlopen simpel via het online DKV portal; toldata gaan ‘over-the-air‘ naar de OBU en omwisselen van boxen hoeft niet meer. Dit alles betekent aanmerkelijk minder benodigde tijd en inzet, en de gebruiker blijft bovendien flexibel. De DKV BOX EUROPE heeft zelfs alle toegevoegde waarde in huis om toekomstige taken aan te kunnen, zoals uitvoerige analyse van voertuigdata.

Welke landen zal de box gaan omvatten?

Doel is om bij de start van de markt in 2018 de Belgische tol te kunnen afrekenen. Direct daarna worden Oostenrijk, Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië opgenomen. Omdat bij Duitsland en Polen vanuit de tolproviders nog geen sprake is van een verbindende toezegging tot toepassing van de EETS-verordening, is het nu nog niet zeker wanneer tolregistratie en –afrekenen met een EETS-OBU voor deze landen kan worden aangeboden. Dat geldt overigens in gelijke mate voor alle andere partijen die EETS aanbieden.

Contacteer ons
Sandra Van Hauwaert Square Egg BVBA
Sandra Van Hauwaert Square Egg BVBA
Over Square Egg Communications BVBA

What Square Egg Communications stands for? We think out of the box and take nothing for granted. Because an egg is never square. We know that, you know that... Unless…

Now let's cut the crap and get on it. No nonsense, no bullshit. Square and fair.
We believe in facts. What you see is what you get... 
We will always do more, never less... 
Trust us...Tell us your plans, let's sit together and make them happen!

Square Egg Communications BVBA
Heidegrond 42
9080 Lochristi