Onderzoek wijst uit: “Gebrek aan korting bij vroegtijdige betalingen verslechtert de cashflow”

Onderzoek wijst uit: “Gebrek aan korting bij vroegtijdige betalingen verslechtert de cashflow”

Kleine ondernemingen in een vicieuze cirkel van late betalingen, maar falen bij het aanmoedigen van vroege betalingen

Donderdag 29 oktober 2015 — Basware heeft vandaag onderzoeksresultaten bekendgemaakt die de impact van kortingen bij vroegtijdige betalingen blootgeeft en wat dit betekent voor de cashflow van kleine ondernemingen. Het onderzoek geeft aan dat bedrijven zich terdege bewust zijn van de voordelen van vroegtijdige betalingen, maar dat leveranciers deze niet structureel aanbieden en zo kansen missen om afnemers hun rekening op tijd te laten betalen. Hiermee komen ondernemingen in een vicieuze cirkel; vaak worden zij laat betaald (43 procent van de afnemers betalen hun leveranciers een maand te laat). Aan de andere kant doen ze er weinig aan om een snelle betaling aan te moedigen.

Dit is een paradox:

  • 62% van de leveranciers is zich bewust van de gedachte achter kortingen bij vroegtijdige betalingen.
  • 56% beschouwt vroege betalingsdiensten als belangrijk en
  • 69% is van mening dat deze een aanzienlijke positieve impact op de cashflow van hun organisatie heeft.
  • Slechts 33% van de leveranciers overweegt het verlenen van korting bij vroegtijdige betalingen.

Om deze paradox aan te grijpen en te profiteren van vroegtijdige betalingen is een culturele omslag bij kleine bedrijven noodzakelijk.

Ad van de Poel, SVP, Basware Financing Services, licht toe: “De angst voor het verlenen van korting bij vroegtijdige betaling weegt helaas zwaarder dan de voordelen. Het is onomstreden dat factuurverwerking minder lang duurt dan het voldoen van deze rekeningen. Om deze kloof te verkleinen, moet de KMO zich over deze angst heen zetten en deze uitdaging rationeel bekijken als een mogelijkheid om er financieel gewin uit te halen. Leveranciers moeten vertrouwen hebben in het aanbieden van kortingen om zo hun afnemers aan te moedigen snel te betalen en op die manier de cashflow intact te houden. Aan de andere kant kunnen leveranciers ook druk uitvoeren bij afnemers om facturen op tijd te betalen wanneer de financiële supply chain wel optimaal functioneert.”

Het onderzoek suggereert dat kleine ondernemingen twijfelen door de gepercipieerde complexiteit rondom de implementatie, een angst voor een teruglopende zakelijke dienstverlening en de noodzaak voor meer inzicht rondom late betalingen. Het is niet allemaal somber overigens: veel KMO-organisaties maken progressie op het gebied van vroege betalingskorting en raken meer vertrouwd met alle beschikbare opties. Er is echter één uitdaging: de taal rondom betalingskortingen is niet universeel.

Het onderzoek suggereert tevens dat het gemak van toegang tot financiële tools zich in een belangrijke ontwikkelingsfase voor de industrie bevindt. Door deze eenvoudige toegankelijkheid wordt er meer gekeken naar alternatieve financieringsvormen, en helemaal voor organisaties die niet over mogelijkheden beschikken om via traditionele kanalen een financiering rond te krijgen.

Ad van de Poel concludeert: “De voordelen van kortingen bij vroegtijdige betalingen is goed voor zowel leverancier als afnemer. Het verbetert de winstmarges maar draagt ook bij aan minder en goedkoper werkkapitaal waardoor toekomstige investeringen en potentiële groei niet worden belemmerd. De noodzakelijke cultuuromslag is onderweg. Zowel leverancier als afnemer moeten naar deze mogelijkheden kijken om zo het werkkapitaal te verbeteren. Op deze manier hebben financiële afdelingen de potentie om een aanzienlijke impact op de hele business te hebben.”

Noot voor de redactie

Het onderzoek dat in 2015 namens Basware is uitgevoerd, kende meer dan 350 Key Decision Makers in 43 landen over de hele wereld. De industrieën die in het onderzoek zijn betrokken omvatten de publieke sector, retail, hospitality / leisure, de creatieve sector, zakelijke dienstverlening, productie, IT / technologie, financiële dienstverlening en overige. 75% van de ondervraagde bedrijven heeft minder dan 50 personen in dienst. 17% kent tussen de 50 en 499 medewerkers en 4% tussen de 500 en 999 medewerkers. 1% van de bedrijven in het onderzoek heeft meer dan 5.000 personen op de loonlijst staan.

Contacteer ons

Sandra Van Hauwaert

Square Egg BVBA