PitPoint zorgt voor versnelde groei van CNG/Groengas-mobiliteit in Duitsland met ambitieuze brancheovereenkomst

Woensdag 5 april 2017

  • PitPoint tekent verklaring voor CNG/Groengas-mobiliteit
  • CNG (Compressed Natural Gas) is een direct beschikbare en milieuvriendelijke energiebron
  • Doel van de ondertekenaars: gezamenlijke inspanningen om in 2025 in Duitsland het aantal CNG-voertuigen te vertienvoudigen naar 1.000.000 en het aantal tankstations uit te breiden naar 2.000

PitPoint heeft een verklaring ondertekend waarmee verschillende partijen in de mobiliteitsketen zich uitspreken voor een ambitieus plan om concreet te werken aan een forse uitbreiding van het rijden op CNG/ Groengas. Hiermee wordt het fundament gelegd om de overheidsdoelen te verwezelijken die het Duitse Ministerie van Economische Zaken in 2016 met de "ronde tafel van aardgasmobiliteit" in het leven riep. Hier zijn autofabrikanten, brandstofleveranciers, exploitanten van tankstations, autohandel, vlootbeheerders en de overheid vertegenwoordigd.

De verklaring werd verder ondertekend door Volkswagen, E.ON Gasmobil GmbH, Gazprom NGV Europe GmbH, Gazu GmbH, ONTRAS Gastransport GmbH, Open Grid Europe GmbH en TOTAL Deutschland GmbH. Met hun bijdragen willen de ondertekenaars samen met andere autofabrikanten toewerken naar een vertienvoudiging van de CNG-vloot naar 1 miljoen auto's in 2025. Nu zijn er reeds 900 CNG-tankstations in Duitsland en met deze maatregel zou dat aantal uitgebreid worden naar 2.000 in 2025. Ook in andere Europese landen moet deze uitbreiding geforceerd worden volgens de Europese richtlijnen 2014/94.

"PitPoint voelt door haar grote bereik een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de energietransitie. De actuele beschikbaarheid van CNG maakt het tot een belangrijke strategische bouwsteen van milieuvriendelijke mobiliteit in de nabije toekomst. Met name door toevoeging van herwinbaar biogas is het mogelijk om de beschikbare CNG om te zetten naar Groengas door middel van groengas-certificaten. Daarom zal CNG ook op de lange termijn een substantiële rol gaan spelen in de energietransitie van de verkeerssector", aldus Erik Kemink, CEO van PitPoint.

De ondernemers hebben elkaar gevonden in een versnelde en gezamenlijke uitbreiding van CNG/ Groengas-mobiliteit. Dit geldt voor zowel het vracht- als het personenverkeer en het openbaar vervoer in alle steden en regio’s. De partners hebben tot doel om nog meer partijen voor deze samenwerking te werven. Concrete maatregelen om de genoemde doelen te bereiken, zullen afzonderlijk worden vastgelegd. Deze aanzet is volledig in overeenstemming met de strategie van de Europese Unie voor alternatieve brandstoffen en het laatste klimaatplan 2050 van de Duitse regering.